2 ⇒

⇐ Intro

Lagen om En Session 1, Question 12

15 januari, 1981

Översatt av Lana Autio, med hjälp av Ronny Christianson

Göm annonser

Why donate?
Get the books

Plenum Healer: offering metaphysical healing

Support lo1.info by shopping at Amazon *

L/L Research

* (Affiliate links.)

1.12 Frågeställare: Nej. Kan du förklara det?

Ra: Vi föreslår först en kort period av tystnad. Sedan upprepning av instrumentets vibrerande komplex av ljud i er densitet som ni kallar namn. Upprepa tills ett svar erhållits. Sedan påläggning av händerna på nackregionen för en kort period så att instrumentet kan ladda om batterier som inte är, skall vi säga, fulla av essensen i det här särskilda fältet vid den här tiden. Och slutligen, en gåva av vatten i vilken kärleken från alla närvarande har getts. Det här kommer att återställa den här entiteten, för hennes distorsioner innehåller stor känslighet gentemot vibrationerna av kärlek och det laddade vattnet kommer att åstadkomma komfort. Förstår du nu?

2 ⇒

⇐ Intro

Göm frågenummer   Visa kategorier   Visa noteringar   Visa Bok V kommentarer   Göm audio   

Version (?): Lätt redigerad, Omlyssnad, Original, Svenska, Audio

LL Researchs transkripter: HTML, PDF, Bok V HTML, Bok V PDF
Skillnader: Omlyssnad/Redigerad, Original/Redigerad (Svar endast)

Upp till toppen

The Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. This site copyright ©2003–2019 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.