2 ⇒

⇐ Intro

Lagen om En Session 1

15 januari, 1981

Översatt av Lana Autio, med hjälp av Ronny Christianson

Göm annonser

Support lo1.info by shopping at Amazon *

Other options
Get the books

Plenum Healer: offering metaphysical healing

L/L Research

* (Works if order is placed within 24 hours for items not already in cart.)

1.0 Ra: Jag är Ra. Jag har inte talat genom det här instrumentet tidigare. Vi var tvungna att vänta tills hon var precist inställd, då vi skickar en smalbandsvibration. Vi hälsar er i kärleken och i ljuset av vår Oändlige Skapare.

Vi har iakttagit er grupp. Vi har blivit kallade till er grupp, för ni har ett behov av mångfald av upplevelser av kanalisering som går på ett mer intensivt, eller som ni kan kalla det, avancerat tillvägagångssätt till systemet av studerandet av mönster av illusionerna av er kropp, ert sinne och er ande, vilket ni kallar att söka sanningen. Vi hoppas på att erbjuda er en något annorlunda vinkling av informationen som alltid och ständigt är densamma.

Konfederationen av Planeter i den Oändlige Skaparens Tjänst har endast ett viktigt uttalande. Detta uttalande, mina vänner, som ni vet, är “Alla ting, allt liv, all skapelse är del av en ursprunglig tanke.”

Vi ska utöva varje kanal om vi kan. Mottagandet av vår stråle är en något mer avancerad bedrift än några av de bredare vibrationskanalerna öppnade av andra medlemar för mer inledande och mellanliggande arbete.

Låt oss för ett ögonblick reflektera tanke. Vad är det, mina vänner, att ta tanke. Tog du då en tanke idag? Vilka tankar har du tänkt idag? Vilka tankar var en del av den ursprungliga tanken idag? I hur många av dina tankar har skapelsen vistats? Innehöll det kärlek? Och var servicen fritt given? Du är inte en del av ett materiellt universum. Du är en del av en tanke. Du dansar i en balsal där det inte finns material. Du dansar tankar. Du rör din kropp, ditt sinne och din ande i något excentriska mönster för du har inte helt begripit konceptet att du är en del av den ursprungliga tanken.

Vi vill vid den här tidpunkten flytta över till ett instrument känt som Don. Jag är Ra.

[Två minuters paus.]

Jag är Ra. Jag är återigen med det här instrumentet. Vi är nära att initiera en kontakt men har svårighet att penetrera en viss mental spänning och distraktion som är något karakteristisk för den här kanalen. Vi ska därför beskriva den typen av vibration som blir sänd. Instrumentet kommer att finna oss inträdande i energifältet i en lätt vinkel mot baksidan av hjässan i ett smalt men kraftigt område av intensitet. Vi kan inte erbjuda någon konditionering på grund av våra egna sändningsbegränsningar. Därför, om instrumentet kan känna den här särskilda effekten kan han då tala våra tankar som de kommer till honom. Vi ska igen försöka oss på den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Det här instrumentet gör motstånd mot vår kontakt. Dock försäkrar vi henne om att vi är tillfredsställda att kontakt med den som är känd som Don föredras inte just nu av det instrumentet. Vi ska, således, gå vidare till den som är känd som Leonard. Återigen varnar vi instrumentet att det är en smalbandskommunikation som känns som en vibration som äntrar auran. Vi ska nu flytta över den här kontakten. Jag är Ra.

[Nittio sekunders paus.]

Jag är Ra. Vi hälsar er än en gång i kärleken och ljuset av vår Oändlige Skapare. Vi ber att ni har tålamod med oss, för vi är en svår kanal att ta emot. Dock, kan vi kanske lägga till några dimensioner till er förståelse.

Vid den här tidpunkten skulle vi vara glada att försöka att tala till vilket ämne eller fråga som helst som de entiteter i rummet kan ha potentiell användning för i sitt efterfrågande.

1.1 Frågeställare: Det verkar som att medlemar av Konfederationen har ett specifikt syfte. Är det sant med er, och om det är så, vad är ert syfte?

Ra: Jag är Ra. Vi kommunicerar nu. Även vi har vår plats. Vi är inte de av Kärleken eller av Ljuset. Vi är de som är av Lagen om En. I vår vibration är polariteterna harmoniserade, komplexiteterna är förenklade, och paradoxerna har sin lösning. Vi är en. Det är vår natur och vårt syfte.

Vi är gamla på er planet och har tjänat med varierande grader av framgång i att förmedla Lagen om En, av Enhet*, av Singelhet* till era folk. Vi har gått på er jord. Vi har sett ansikten av era folk. Det är inte så med många av entiteterna av Konfederationen. Vi fann att det inte var effektivt. Dock, kände vi sedan det stora ansvaret att stanna i egenskap av att avlägsna de distorsioner och krafter som hade givits till Lagen om En. Vi kommer att fortsätta med det tills er, skall vi säga, cykel är lämpligen avslutad. Om inte den här, så nästa. Vi är inte en del av tid och, därmed, kan vara med er i vilken som helst av era tider.

Ger det er tillräckligt med information ur vilken vårt syfte kan extraheras, min broder?

1.2 Frågeställare: Ja, det gör det. Tack.

Ra: Vi uppskattar er vibration. Finns det en annan fråga?

1.3 Frågeställare: Jag har hört namnet “Ra” i anknytning till egyptierna. Är du anknuten till denna Ra på något sätt?

Ra: Jag är Ra. Ja, anknytningen är överensstämmande. Får vi klargöra?

1.4 Frågeställare: Vänligen gör det.

Ra: Vad förstår du inte?

1.5 Frågeställare: Skulle du kunna ge mig lite mer detaljer om er roll hos egyptierna?

Ra: Jag är Ra. Identiteten av vibrationen Ra är vår identitet. Vi som en grupp, eller vad du skulle kalla ett socialt minneskomplex, tog kontakt med en ras av er planetariska sort som du kallar egyptier. Andra från vår densitet tog samtidigt kontakt i Sydamerika, och de så kallade “försvunna städer” var deras försök till att bidra till Lagen om En.

Vi talade till en som hörde och förstod och var i stånd att dekretera Lagen om En. Dock, distorserade prästerna och folken av denna era snabbt vårt budskap, berövande av det den, skall vi säga, medkänslan* med vilken enhet genomsyras till sin innersta natur. Eftersom den innehåller allt, kan den inte avsky någon.

När vi inte längre kunde ha lämpliga kanaler genom vilka uttrycka Lagen om En, avlägsnade vi oss från den nu hycklande positionen som vi låtit oss placeras i. Och andra myter, skall vi säga, andra förståelser som har mer att göra med polaritet och tingen av ert vibrerande komplex, tog återigen över i detta särskilda samhällskomplex.

Formar det här en tillräcklig mängd av information, eller kan vi tala vidare?

1.6 Frågeställare: [Ohörbart]

Ra: Finns det en annan fråga?

1.7 Frågeställare: [Frågan blev förlorad därför att frågeställaren satt för långt från bandspelaren för att bli inspelad.]

Ra: Jag är Ra. Överväg, om du vill, att universumet är oändligt. Detta ska ännu bevisas eller motbevisas, men vi kan försäkra er om att det inte finns någon ände på er själva, er förståelse, vad ni skulle kalla er resa av sökande, eller era perceptioner av skapelsen.

Det som är oändligt kan inte vara många, för mång-het* är ett ändligt koncept. För att ha oändlighet måste du identifiera eller definiera denna oändlighet som enhet; annars har termen ingen referent eller mening. I en Oändlig Skapare finns endast enhet. Du har sett enkla exempel av enhet. Du har sett prismat som visar alla färger som härrör från solljuset. Det här är ett förenklat exempel på enhet.

I sanning finns det inget rätt eller fel. Det finns ingen polaritet för allt kommer att bli, som du skulle säga, förenat vid någon punkt i er dans genom det kropps-/sinnes-/andeskomplexet som ni roar er med att distorsera på olika sätt vid den här tiden. Den här distorsionen är inte på något sätt nödvändig. Den är vald av var och en av er som ett alternativ till förståelsen av den fullständiga enheten av tanke som binder alla ting. Du talar inte om snarlika eller något liknande entiteter eller ting. Du är varje ting, varje varelse*, varje känsla, varje händelse, varje situation. Du är enhet. Du är oändlighet. Du är kärlek/ljus, ljus/kärlek. Du är. Det här är Lagen om En.

Får vi uttrycka den här lagen i mer detalj?

1.8 Frågeställare: [Ohörbart]

Ra: Jag är Ra. Finns det en annan fråga vid den här tidpunkten?

1.9 Frågeställare: Kan du säga något om de kommande planetariska förändringar?

[Bakgrundsbuller]

Ra: Jag är Ra. Jag föredrog att vänta tills det här instrumentet hade återigen nått det lämpliga tillståndet av djupet av singelhet eller en-riktning* innan vi talade.

Förändringarna är mycket, mycket triviala. Vi bekymrar oss inte över de omständigheter som föranleder skörd.

1.10 Frågeställare: En annan fråga. Är det möjligt att skapa någon acceleration av förståelse [i] andra entiteter [eller är] alla ansträngningar... ansträngningar av individen för honom själv som accelererar hans förståelse? Med andra ord, om en individ försöker att agera som en katalysator generellt för att öka medvetenheten av planetariskt medvetande, gör han ingenting än agerar på sig själv eller är det möjligt [ohörbart]?

Ra: Jag är Ra. Vi ska svara på din fråga i två delar, av vilka båda är lika viktiga.

För det första, måste du förstå att skillnaden mellan dig själv och andra är inte synlig för oss. Vi anser inte att en separation mellan de medvetandehöjande ansträngningar av distorsionen som du projicerar som en personlighet och distorsionen som du projicerar som en annan personlighet existerar. Således, att lära sig, är detsamma som att undervisa såvida du inte undervisar det du lär dig; i vilket fall har du gjort dig/dem litet eller intet gott. Den här förståelsen bör begrundas av ditt sinnes-/kropps-/andeskomplex då det är en distorsion som spelar en roll i era upplevelser vid denna nexus.

För att vända sig till den andra delen av vårt svar kan vi ange vår förståelse, begränsad fastän den är.

[Sidan två av bandet av session 1 blev överspelad med söndagsnattmeditationen som följde efter den. Följande är som det publicerats i Bok I.]

Grupp-individualiserat medvetande är detta tillstånd att dela förståelse med de andra distorsionerna av sinnes-/kropps-/andeskomplexer som är inom den evidenta räckvidden av den sinnes-/kropps-/andeskomplex-individen eller gruppen. Därmed, talar vi med er och accepterar både våra distorsioner och era egna för att uttrycka lagarna om skapelse, i all synnerhet Lagen om En. Vi är inte tillgängliga för många av era folk, för det här är inte ett lättförståeligt sätt av kommunikation eller typ av filosofi. Dock, vårt självaste varande* är förhoppningsvis ett slående exempel på både nödvändigheten och nästintill hopplösheten av försök att undervisa.

Var och en av dem i den här gruppen strävar efter att använda, smälta och diversifiera informationen som vi sänder det här instrumentet in i kanalerna av sinnes-/kropps-/andeskomplexet utan distorsion. De få som du kommer att illuminera genom att dela med ditt ljus är långt mer än tillräckligt skäl för den största möjliga ansträngningen. Att tjäna en är att tjäna alla. Således erbjuder vi frågan tillbaka till dig att framföra att sannerligen det är den enda aktiviteten värd att göra: att lära sig/undervisa eller undervisa/lära sig. Det är ingenting annat som är av hjälp i demonstrerandet av den ursprungliga tanken förutom ditt självaste väsen*, och de distorsionerna som kommer från det oförklarliga, det oartikulerade eller det mysterium-klädda väsenet är många. Därmed att försöka skönja och kryssa sig genom så många grupp sinnes-/kropps-/andesdistorsioner som möjligt bland era folk i kursen av din undervisning är en väldigt bra ansträngning att göra. Vi kan inte tala mer djärvt om din önskan att tjäna.

Får vi tala i någon annan kapacitet över detta ämne?

1.11 Frågeställare: Kommer du att vara tillgänglig för kommunikation? Kan vi kalla på dig i framtiden?

Ra: Jag är Ra. Vi har god kontakt med det här instrumentet på grund av hennes senaste erfarenheter med trans. Hon ska kunna kommunicera våra tankar i er framtid. Dock råder vi försiktighet i att störa kanalen för några ögonblick och sedan den ordentliga proceduren för att hjälpa ett instrument som har, till en viss utsträckning, behovet av att återinträda det sinnes-/kropps-/andeskomplex som det instrumentet har valt för livserfarenheten av det här tid/rummet. Förstår du hur du ska vårda det här instrumentet?

1.12 Frågeställare: Nej. Kan du förklara det?

Ra: Vi föreslår först en kort period av tystnad. Sedan upprepning av instrumentets vibrerande komplex av ljud i er densitet som ni kallar namn. Upprepa tills ett svar erhållits. Sedan påläggning av händerna på nackregionen för en kort period så att instrumentet kan ladda om batterier som inte är, skall vi säga, fulla av essensen i det här särskilda fältet vid den här tiden. Och slutligen, en gåva av vatten i vilken kärleken från alla närvarande har getts. Det här kommer att återställa den här entiteten, för hennes distorsioner innehåller stor känslighet gentemot vibrationerna av kärlek och det laddade vattnet kommer att åstadkomma komfort. Förstår du nu?

1.13 Frågeställare: Inte helt.

Ra: Jag är Ra. Vi söker ditt sinne för att finna vibrationen “Alrac”. Det är den här vibrationen från dig som innehåller den största mängden av vad du skulle kalla kärlek. Andra skulle kalla den här entiteten “Carla”. Laddandet av vattnet görs genom att de närvarande placerar sina händer över glaset och visualiserar att kärlekens makt äntrar vattnet. Det här kommer att ladda detta mycket effektiva mediumet med dessa vibrationer.

Det här instrumentet är, vid den här tiden, ganska utmattat. Dock är hennes hjärta sådant att hon fortsätter att förbli öppen för oss och användbar som en kanal. Det här är värför vi har spenderat tid/rum med att förklara hur de distorsionerna av vad du kan kalla trötthet kan bli förbättrade.

Under inga omständigheter bör det här instrumentet beröras förrän hon har svarat på sitt namn. Jag önskar inte ta det här instrumentet bortom hennes kapacitet för fysisk energi. Den växer låg. Därför måste jag lämna det här instrumentet. Jag lämnar er i härligheten* och friden* av enhet. Gå vidare i frid, jublande* i kraften av En Skapare. Jag är Ra.

2 ⇒

⇐ Intro

Göm frågenummer   Visa kategorier   Visa noteringar   Visa Bok V kommentarer   Göm audio   

Version (?): Lätt redigerad, Omlyssnad, Original, Svenska, Audio

LL Researchs transkripter: HTML, PDF, Bok V HTML, Bok V PDF
Skillnader: Omlyssnad/Redigerad, Original/Redigerad (Svar endast)

Upp till toppen

The Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. This site copyright ©2003–2019 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.