Lagen om En Session 2, Kategori Jordens historia

1 result found.

Visa annonser

Ad page

2.2 Frågeställare: Kunde du berätta för oss någonting om din historiska bakgrund, dina tidigare tider i illusionen och tiden tillstånd [?] kontakt, möjligtvis din inkarnation på den här planeten som du pratade om tidigare, och kontakt med tidigare raser på den här planeten? Då skulle vi ha något att börja med i skrivandet av den här boken.

Ra: Jag är Ra. Vi är medvetna om att din sinne/kropp beräknar den lämpliga metoden för att utföra uppgiften att skapa ett undervisnings-/inlärningsinstrument. Vi är medvetna om att du finner vårt inkarnerat, som du kallar det, tillstånd av intresse. Vi väntade på en fråga till för att understryka att tid/rummet av flera tusen av era år skapar en falsk typ av intresse. Därmed genom att ge den här informationen, ber vi om att en passande brist på tonvikt placeras på våra erfarenheter i er lokala rum/tid. Den undervisningen/inlärningen som är vårt ansvar är filosofisk snarare än historisk. Vi skall nu gå vidare med din förfrågan som är harmlös om ordentligt evaluerad.

Vi är de av Konfederationen som elva tusen av era år sedan kom till två av era planetariska kulturer som vid denna tidpunkt var i närmare kontakt med skapelsen av En Skapare. Det var vår naiva tro att vi kunde undervisa/lära in genom direkt kontakt och de fri vilja-distorsionerna av individuell känsla eller personlighet inte var i någon fara, trodde vi, att bli störda eftersom dessa kulturer redan var i nära linje med en allomfattande tro på levande-het* eller medvetenhet i allt. Vi kom och var välkomnade av folken som vi önskade att tjäna. Vi försökte att hjälpa dem på tekniska sätt som har att göra med läkningen* av sinnes-/kropps-/andeskomplexdistorsioner genom att använda kristallen, lämplig för distorsionen, placerad inom en viss lämplig serie i förhållande* till tid/rum material. Alltså skapades pyramiderna.

Vi fann att tekniken var reserverad till stor del för dem med verksam sinnes-/kroppsdistorsion för makt. Det här var inte avsett av Lagen om En. Vi lämnade era folk. Den gruppen som skulle arbeta med de i området av Sydamerika, som du kallar denna del av din sfär, gav inte upp så lättsamt. De återvände. Vi gjorde inte det. Dock, har vi aldrig lämnat er vibration på grund av vårt ansvar för de förändringar i medvetandet vi hade först orsakat och sedan funnit distorserade på sätten inte hänskjutna till Lagen om En. Vi försökte att kontakta härskarna av det landet till vilket vi hade kommit, det där landet som du kallar Egypten, eller i vissa områden, det Heliga Landet.

I artonde dynastin, som den är känd i era register av rums-/tidsdistorsioner, kunde vi kontakta en farao, som du skulle kalla honom. Den mannen var ringa i livserfarenhet på ert plan och var en... vad det här instrumentet skulle kalla, Vandrare. Så det här sinnes-/kropps-/andeskomplexet erhöll våra kommunikationsdistorsioner och var i stånd att blanda samman sina distorsioner med våra egna. Den här unga entiteten hade fått ett vibrerande komplex av ljud som vibrerade för att hedra en blomstrande gud, vilket det här sinnes-/kroppskomplexet, som vi kallar instrument av bekvämlighet, skulle kalla "Amon". Den entiteten bestämde att det här namnet, som hedrar en av många gudar, inte var acceptabelt för att ingå i hans vibrerande ljudkomplex. Alltså, ändrade han sitt namn till ett som hedrade solskivan. Den här distorsionen, kallad "Aton", var en nära distorsion till vår verklighet såsom vi förstår vår egen natur av sinnes-/kropps-/andeskomplexdistorsion. Dock kommer inte det helt i linje med den avsedda undervisningen/inlärningen som blev sänd. Den här entiteten, Akhenaton, blev övertygad om att vibrationen av En var den sanna andliga vibrationen och därmed dekreterade Lagen om En.

Dock var den här entitetens tro accepterad av väldigt få. Hans präster gav muntlig service enbart, utan den andliga distorsionen mot att söka. Folken fortsatte i sitt tro. När den här entiteten inte längre var i den här densiteten, kom återigen de polariserade tron på många gudar till sin rätt och fortsatte så tills en, känd som Muhammed, levererade folken in i en mer begriplig distorsion av sinnes-/kropps-/andesrelationer.

Har du ett mer detaljerat intresse vid den här tidpunkten?

Göm frågenummer   Visa kategorier   Visa noteringar   Göm audio   

Version (?): Lätt redigerad, Ra kontakt, Omlyssnad, Original, Svenska

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2019 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.