3 ⇒

⇐ 1

Lagen om En Session 2

20 januari, 1981

Översatt av Lana Autio, med hjälp av Ronny Christianson

Göm annonser

Ad page

Donate More info
Get the books

Plenum Healer: offering metaphysical healing

Shop

L/L Research

* Affiliate links.

2.0 Ra: Jag är Ra. Jag hälsar er i kärleken och ljuset av vår Oändlige Skapare. Jag är med det här sinnes-/kropps-/andeskomplexet som har erbjudit sig som en kanal. Jag kommunicerar med er.

Frågor är i sin ordning i era projektioner av sinnesdistorsion vid det här tid/rummet. Därmed skulle jag vilja förvissa den här gruppen om att mitt eget socialt minneskomplex har en särskild metod av att kommunicera med de få som kan tänkas att kunna harmonisera sina distorsioner med våra, och det är att svara på frågor om information. Vi är bekväma med det här formatet. Må frågorna börja nu.

2.1 Frågeställare: Jag gissar att det är tillräckligt med folk som skulle förstå vad du säger, interesserade nog, för oss att göra en bok av kommunikationer med det och jag undrade om du skulle gå med på detta, oss göra en bok, och om det är så, tänkte jag möjligtvis att en bit av historisk bakgrund av dig skulle vara i sin ordning. [Ohörbart] fråga.

Ra: Jag är Ra. Möjligheten att kommunicera, som du skulle kalla det, från den Ene till den Ene genom distorsion acceptabel för mening är anledningen till att vi kontaktade den här gruppen. Det är få som kommer att begripa, utan betydande distorsion, det här som vi delger genom den här förbindelsen med detta sinnes-/kropps-/andeskomplex. Dock, om det blir er önskan att dela våra kommunikationer med andra har vi distorsionen mot en uppfattning att detta skulle vara mest hjälpsamt i reglerandet och kristalliserandet av era egna mönster av vibration på nivåerna av upplevelse* som ni kallar livet. Om en är upplyst, är inte alla upplysta? Därför är vi orienterade mot att tala för dig i vilken som helst tillgång av talarhet du må önska. Att undervisa/lära sig är Lagen om En i en av sina mest elementära distorsioner.

2.2 Frågeställare: Kunde du berätta för oss någonting om din historiska bakgrund, dina tidigare tider i illusionen och tiden tillstånd [?] kontakt, möjligtvis din inkarnation på den här planeten som du pratade om tidigare, och kontakt med tidigare raser på den här planeten? Då skulle vi ha något att börja med i skrivandet av den här boken.

Ra: Jag är Ra. Vi är medvetna om att din sinne/kropp beräknar den lämpliga metoden för att utföra uppgiften att skapa ett undervisnings-/inlärningsinstrument. Vi är medvetna om att du finner vårt inkarnerat, som du kallar det, tillstånd av intresse. Vi väntade på en fråga till för att understryka att tid/rummet av flera tusen av era år skapar en falsk typ av intresse. Därmed genom att ge den här informationen, ber vi om att en passande brist på tonvikt placeras på våra erfarenheter i er lokala rum/tid. Den undervisningen/inlärningen som är vårt ansvar är filosofisk snarare än historisk. Vi skall nu gå vidare med din förfrågan som är harmlös om ordentligt evaluerad.

Vi är de av Konfederationen som elva tusen av era år sedan kom till två av era planetariska kulturer som vid denna tidpunkt var i närmare kontakt med skapelsen av En Skapare. Det var vår naiva tro att vi kunde undervisa/lära in genom direkt kontakt och de fri vilja-distorsionerna av individuell känsla eller personlighet inte var i någon fara, trodde vi, att bli störda eftersom dessa kulturer redan var i nära linje med en allomfattande tro på levande-het* eller medvetenhet i allt. Vi kom och var välkomnade av folken som vi önskade att tjäna. Vi försökte att hjälpa dem på tekniska sätt som har att göra med läkningen* av sinnes-/kropps-/andeskomplexdistorsioner genom att använda kristallen, lämplig för distorsionen, placerad inom en viss lämplig serie i förhållande* till tid/rum material. Alltså skapades pyramiderna.

Vi fann att tekniken var reserverad till stor del för dem med verksam sinnes-/kroppsdistorsion för makt. Det här var inte avsett av Lagen om En. Vi lämnade era folk. Den gruppen som skulle arbeta med de i området av Sydamerika, som du kallar denna del av din sfär, gav inte upp så lättsamt. De återvände. Vi gjorde inte det. Dock, har vi aldrig lämnat er vibration på grund av vårt ansvar för de förändringar i medvetandet vi hade först orsakat och sedan funnit distorserade på sätten inte hänskjutna till Lagen om En. Vi försökte att kontakta härskarna av det landet till vilket vi hade kommit, det där landet som du kallar Egypten, eller i vissa områden, det Heliga Landet.

I artonde dynastin, som den är känd i era register av rums-/tidsdistorsioner, kunde vi kontakta en farao, som du skulle kalla honom. Den mannen var ringa i livserfarenhet på ert plan och var en... vad det här instrumentet skulle kalla, Vandrare. Så det här sinnes-/kropps-/andeskomplexet erhöll våra kommunikationsdistorsioner och var i stånd att blanda samman sina distorsioner med våra egna. Den här unga entiteten hade fått ett vibrerande komplex av ljud som vibrerade för att hedra en blomstrande gud, vilket det här sinnes-/kroppskomplexet, som vi kallar instrument av bekvämlighet, skulle kalla "Amon". Den entiteten bestämde att det här namnet, som hedrar en av många gudar, inte var acceptabelt för att ingå i hans vibrerande ljudkomplex. Alltså, ändrade han sitt namn till ett som hedrade solskivan. Den här distorsionen, kallad "Aton", var en nära distorsion till vår verklighet såsom vi förstår vår egen natur av sinnes-/kropps-/andeskomplexdistorsion. Dock kommer inte det helt i linje med den avsedda undervisningen/inlärningen som blev sänd. Den här entiteten, Akhenaton, blev övertygad om att vibrationen av En var den sanna andliga vibrationen och därmed dekreterade Lagen om En.

Dock var den här entitetens tro accepterad av väldigt få. Hans präster gav muntlig service enbart, utan den andliga distorsionen mot att söka. Folken fortsatte i sitt tro. När den här entiteten inte längre var i den här densiteten, kom återigen de polariserade tron på många gudar till sin rätt och fortsatte så tills en, känd som Muhammed, levererade folken in i en mer begriplig distorsion av sinnes-/kropps-/andesrelationer.

Har du ett mer detaljerat intresse vid den här tidpunkten?

2.3 Frågeställare: Vi är väldigt intresserade av hela historien som du har att berätta och att gå in på Lagen om En ganska så detaljerat. Det kommer att vara flera frågor som jag kommer att ställa allteftersom vi fortsätter som kan eller inte kan vara direkt relaterade till förståelsen av Lagen om En. Dock tror jag att det passande sättet att presentera det här som ett undervisnings-/inlärningsmedel för befolkningen av planeten som kommer att läsa det vid den här tiden, är att undersöka olika fasetter av det du berättar för oss. Du talade om kristallhealing. (En annan sak som jag skulle kunna nämna är att när instrumentet blir trött vill vi avbryta kommunikationen och återuppta den vid en senare tid efter det att instrumentet är laddat.) Och om instrumentet är lämpad vid den här tidpunkten skulle jag vilja ha en liten diskussion om kristallhealingen som du nämnde.

Ra: Jag är Ra. Principen om kristallhealing är baserad på en förståelse av den hierarkiska naturen av strukturen av illusionen som är den fysiska kroppen, som du skulle kalla det. Det finns kristaller som arbetar på de energierna som kommer in i den andliga kroppen; det finns kristaller som arbetar på distorsionerna från anden till sinnet; det finns kristaller som balanserar distorsionerna mellan sinnet och kroppen. Alla dessa kristalläkningar är laddade genom renade kanaler. Utan den relativa kristallisationen av healern som arbetar med kristallen, kommer kristallen inte vara ordentligt laddad. Den andra ingrediensen är en passande linjering* med de energifälten av planeten på vilken ni vistas och de holistiska eller kosmiska distorsionerna eller strömningarna som äntrar den planetariska auran på ett sådant sätt att ett lämpligt förhållande av former och placering inom de formerna är av indikerad hjälp i den uppredande* eller balanserande processen.

Att gå igenom de olika kristallerna som skall användas, skulle bli uttömmande för det här instrumentet, fastän du kan fråga oss om du önskar i en annan session. Finessen, skall vi säga, med att välja kristallen är väldigt kritisk, och sanningen är att en kristallisk struktur såsom en diamant eller rubin kan användas av en renad kanal som är fylld med kärleken/ljuset av En i nästan all applikation.

Det här, förstås, kräver initiering, och det har aldrig varit många som håller ut till utsträckningen av fortskridandet genom de olika distorsionslämnanden vilket initieringen orsakar.

Kan vi ytterligare informera dig på något tämligen kort sätt i det här eller annat ämne?

2.4 Frågeställare: Ja. Du nämnde att pyramiderna var en följd av det här. Skulle du kunna utveckla en liten bit – Var du ansvarig för byggandet av pyramiden, och vad var syftet med pyramiden?

Ra: Jag är Ra. De större pyramiderna byggdes genom vår förmåga att använda krafterna av En. Stenarna lever. Det har inte varit så förstått av sinnes-/kropps-/andesdistorsionerna av er kultur. Pyramidernas syften var två:

För det första, att ha en ordentligt orienterad plats av initiering för dem som önskade att bli renade eller initierade kanaler för Lagen om En.

Två, vi önskade sedan att omsorgsfullt vägleda de initierade i utvecklandet av en läkning av folken som de sökte att hjälpa och planeten själv. Pyramid efter pyramid laddad med kristallen och initierad designades för att balansera den inkommande energin av En Skapelse med de många och multipla distorsionerna av planetariska sinne/kropp/ande. I den här ansträngningen var vi i stånd att fortsätta arbetet som bröder inom Konfederationen hade åstadkommit genom att bygga andra kristallbärande konstruktioner och därmed fullborda en ring, om du vill, av dessa om Jordens, som det här instrumentet skulle ha oss att vibrera det, yta.

Det här instrumentet börjar förlora energi. Vi ber om en till fråga eller ämne och sedan skall vi ta vårt avsked för detta tid/rum.

2.5 Frågeställare: Du kanske nämner – det fanns ursprungligen en krönsten på pyramiden på toppen, vad var den gjord av och hur förflyttade du de tunga klossarna för att bygga pyramiden. Vilken teknik användes för detta?

Ra: Jag är Ra. Jag ber om att vi blir ställda den här frågan i vår nästa arbetstid, som du skulle benämna distorsionen att dela som våra energier producerar.

Om du har några frågor om den lämpliga användningen av den här sinnet/kroppen/anden, skulle vi uppskatta ditt frågande av dem nu.

2.6 Frågeställare: Betrakta dem ställda. Jag menar, jag har inte något att gå på. Vad är den lämpliga användningen av det här instrumentet? Vad borde vi göra för att maximera hennes förmåga att... bekvämlighet, vitalisering, etc.?

Ra: Jag är Ra. Vi är nöjda att du ställde den här frågan för det är inte vår förståelse att vi har rätten/plikten att dela våra uppfattningar om något ämne förutom filosofi utan direkt fråga. Dock är inte den här sinnet/kroppen/anden korrekt använd och därför upplever onödiga distorsioner av kroppen inom området av trötthet.

Vibrationerna kan väl renas genom en enkel vändning till cirkeln av En och den verbala vibrationen medan man gör det av följande dialog:

Fråga: "Vad är Lagen?"

Svar: "Lagen är En."

Fråga: "Varför är vi här?"

Svar: "Vi söker Lagen om En."

Fråga: "Varför söker vi Ra?"

Svar: "Ra är en ödmjuk budbärare av Lagen om En."

Båda tillsammans: "Jubla då och rena den här platsen i Lagen om En. Låt ingen tankeform äntra cirkeln vi har gått om det här instrumentet för Lagen är En."

Instrumentet vid den här tidpunkten borde vara i trans. Den lämpliga linjeringen är huvudet riktat tjugo grader nord-till-nordost. Det här är riktningen från vilken de nyare eller New Age distorsionerna av kärlek/ljus, som är mindre distorserade, emanerar från, och där här instrumentet kommer att finna komfort däri. Det här är ett känsligt instrument, med vilket vi menar att distorsionerna som äntrar hennes sinnes-/kropps-/andeskomplex kommer från vilket som helst av hennes sinnen. Därmed är det väl att göra följande:

Placera vid entitetens huvud en jungfrulig* bägare med vatten.

Till centrumet, boken närmast allierad med instrumentets mentala distorsioner som är allierade närmast med Lagen om En, detta är Bibeln som hon berör oftast.

På den andra sidan av Bibeln, en liten mängd av rökelse i ett jungfruligt rökelsekar.

På baksidan av boken som symboliserar En, öppen i Johannesevangeliet, Kapitel Ett, ett vitt ljus.

Instrumentet skulle stärkas genom att bära en vit skrud. Instrumentet skall vara täckt och ligga utsträckt, ögonen täckta.

Vi känner att, även om det här är ett komplex av aktivitet/omständighet och må verka väldigt distorserad från en målmedveten undervisnings-/inlärningsupplevelse, dessa utarbetanden av tekniken av trans kommer att lätta sinnesdistorsioner av dem runt instrumentet allteftersom de förnimmer förbättring i instrumentets distorsioner gällande trötthet. Vi tillägger bara att om dessa undervisnings-/inlärningssessioner hålls under tid/rum under vilket er solkropp inte lyser upp ert rum att det är bäst att kalla på instrumentet innan tändandet av belysningsmekanismen.

Jag är Ra. Jag lämnar er i härligheten och friden av En Skapare. Jubla i kärleken/ljuset, och gå vidare i kraften av En Skapare. I glädje, vi lämnar er. Adonaj*.

3 ⇒

⇐ 1

Göm frågenummer   Visa kategorier   Visa noteringar   Göm audio   

Version (?): Lätt redigerad, Omlyssnad, Original, Svenska, Audio

LL Researchs transkripter: HTML, PDF
Skillnader: Omlyssnad/Redigerad, Original/Redigerad (Svar endast)

Upp till toppen

The original Law of One books are copyright ©1982, 1984, 1998 L/L Research. The Ra Contact books are copyright ©2018 L/L Research and Tobey Wheelock.
This site copyright ©2003–2019 Tobey Wheelock.

Questions? Comments? Email me: tw at law of one dot info.